Bli valutaväxlare och oddsmakare för att navigera verksamheten framgångsrikt under osäkerhet (del 2)

Jag resonerade häromsistens lite kring hur vi kan navigera framgångsrikt under osäkerhet genom att bli effektiva valutaväxlare och slipade oddsmakare. Men avbröt för kaffepaus innan resonemanget egentligen nådde fram till vad det egentligen innebär. Låt mig göra ett nytt försök att nå dit här och nu.   Valutaväxlare (översätta i mätetal som representerar beteende / värde): […]