OKRs, Ambition och att agera Smart, Modigt och med Hjärta

  – att tänja gränser och ta höjd genom att återkommande “stretcha” sig till framgång… –   Jag har ett uppdrag. Ett uppdrag som i ”mission in life”. Jag vill medverka till att göra företag och medarbetare ambitiösare. Men den ambition jag vill medverka till att trigga handlar mer om viljan och förmågan att tänja […]

Vad är egentligen “digitaliseringen”?

Långa versionen: 🙂 Digitalisering och ”digital transformation” handlar om människor. Teknik, inte minst digital sådan, är och kommer alltid att vara ett stöd, ett verktyg, en pådrivare och en möjliggörare för oss människor. Varken mer eller mindre.    Vad som händer runt omkring oss just nu är att utvecklingen som driver vad nya sådana verktyg […]