Photo by Peter Lewicki on Unsplash

Succé- och innovationsteater är symptom på dåligt ledarskap

En avgörande egenskap i min bok om ledarskap, är att en ledare är villig, kunnig och modig nog att för egen, medarbetares och företagets vägnar både se sanningen i vitögat och sedan helhjärtat agera därefter. Att INTE ägna sig åt succe– och innovationsteater utan att verkligen både vilja och faktiskt göra en verklig skillnad för […]

KASAM genom A-B-C-D med OKRs – Akronymhysteri med ett budskap och en mening…

Jag tror att vi behöver lägga mer vikt vid att skapa och erbjuda sammanhang i vår arbetsvardag. För oss själva och för vår omgivning. Att känna sig delaktig i ett begripligt sammanhang ger meningsfullhet i arbetet – en enligt min mening tydlig (och allvarlig) bristvara för många idag.   Att arbeta målmedvetet med denna kontextuella […]