Digitaliseringen och 4 sorters arbete

När vi på Lean Forward AB jobbar med team och organisationer för att hjälpa dem uppnå sina mål pratar vi om 4 sorters arbete: Affärsprojekt, direkt värdeskapande (för din kund) arbete. Förbättringsarbete. Sådant som gör att du kan leverera #1 bättre. Underhållsarbete. Sådant som behövs för att få den existerande ”maskinen” att fortsätta snurra. Oplanerat […]

Photo by Peter Lewicki on Unsplash

Succé- och innovationsteater är symptom på dåligt ledarskap

En avgörande egenskap i min bok om ledarskap, är att en ledare är villig, kunnig och modig nog att för egen, medarbetares och företagets vägnar både se sanningen i vitögat och sedan helhjärtat agera därefter. Att INTE ägna sig åt succe– och innovationsteater utan att verkligen både vilja och faktiskt göra en verklig skillnad för […]

Riktiga människor

Ögonblicksbild av 2018. Två personer sitter och äter. Bilden delas på mannens instagram-konto. Han har 134000 följare. Hon har 1,5 miljoner. Ingen av dem finns i verkligheten. De är digitala. Konstgjorda. Fejk. ”where did you get this outfit” skriver någon i kommentarerna. View this post on Instagram She smilin now but 2.3 seconds bfore she […]

OKRs, Ambition och att agera Smart, Modigt och med Hjärta

  – att tänja gränser och ta höjd genom att återkommande ”stretcha” sig till framgång… –   Jag har ett uppdrag. Ett uppdrag som i ”mission in life”. Jag vill medverka till att göra företag och medarbetare ambitiösare. Men den ambition jag vill medverka till att trigga handlar mer om viljan och förmågan att tänja […]

Vad är egentligen ”digitaliseringen”?

Långa versionen: 🙂 Digitalisering och ”digital transformation” handlar om människor. Teknik, inte minst digital sådan, är och kommer alltid att vara ett stöd, ett verktyg, en pådrivare och en möjliggörare för oss människor. Varken mer eller mindre.    Vad som händer runt omkring oss just nu är att utvecklingen som driver vad nya sådana verktyg […]

KASAM genom A-B-C-D med OKRs – Akronymhysteri med ett budskap och en mening…

Jag tror att vi behöver lägga mer vikt vid att skapa och erbjuda sammanhang i vår arbetsvardag. För oss själva och för vår omgivning. Att känna sig delaktig i ett begripligt sammanhang ger meningsfullhet i arbetet – en enligt min mening tydlig (och allvarlig) bristvara för många idag.   Att arbeta målmedvetet med denna kontextuella […]

OKRs – Som en dans… mellan omaka par?

Jag tror att för att företag ska kunna uppnå den numera så eftertraktade målbilden med en följsam organisatorisk och affärsmässig agilitet är det en viss dans- och balansakt på en ganska fundamental nivå som behöver bemästras.     Det är det något omaka dansparet självständighet och samtidig anpassning genom samförstånd (engelskans ”alignment” som här beskriver processen att […]

Valutaväxling och oddsmakeri för meningsfulla framsteg – ett exempel

Jag har i två poster (kolla första och andra delen) resonerat kring hur vi kan navigera framgångsrikt under osäkerhet genom att bli effektiva valutaväxlare och slipade oddsmakare.  Tänkte nu berätta en liten historia om hur detta kan se ut i en arbetsvardag. Håll till godo, kan bli lite långt men förhoppningsvis inte långrandigt.   Låt oss säga […]