KASAM genom A-B-C-D med OKRs – Akronymhysteri med ett budskap och en mening…

Jag tror att vi behöver lägga mer vikt vid att skapa och erbjuda sammanhang i vår arbetsvardag. För oss själva och för vår omgivning. Att känna sig delaktig i ett begripligt sammanhang ger meningsfullhet i arbetet – en enligt min mening tydlig (och allvarlig) bristvara för många idag.   Att arbeta målmedvetet med denna kontextuella […]

OKRs – Som en dans… mellan omaka par?

Jag tror att för att företag ska kunna uppnå den numera så eftertraktade målbilden med en följsam organisatorisk och affärsmässig agilitet är det en viss dans- och balansakt på en ganska fundamental nivå som behöver bemästras.     Det är det något omaka dansparet självständighet och samtidig anpassning genom samförstånd (engelskans “alignment” som här beskriver processen att […]

Valutaväxling och oddsmakeri för meningsfulla framsteg – ett exempel

Jag har i två poster (kolla första och andra delen) resonerat kring hur vi kan navigera framgångsrikt under osäkerhet genom att bli effektiva valutaväxlare och slipade oddsmakare.  Tänkte nu berätta en liten historia om hur detta kan se ut i en arbetsvardag. Håll till godo, kan bli lite långt men förhoppningsvis inte långrandigt.   Låt oss säga […]

Bli valutaväxlare och oddsmakare för att navigera verksamheten framgångsrikt under osäkerhet (del 2)

Jag resonerade häromsistens lite kring hur vi kan navigera framgångsrikt under osäkerhet genom att bli effektiva valutaväxlare och slipade oddsmakare. Men avbröt för kaffepaus innan resonemanget egentligen nådde fram till vad det egentligen innebär. Låt mig göra ett nytt försök att nå dit här och nu.   Valutaväxlare (översätta i mätetal som representerar beteende / värde): […]

Bli valutaväxlare och oddsmakare för att navigera verksamheten framgångsrikt under osäkerhet (del 1)

Vad kan valutaväxling och sättande av odds ha med affärs- och verksamhetsutveckling att göra? Jo, för att bli framgångsrika i vårt företagsmakeri framöver tror jag att vi behöver bli effektiva valutaväxlare och slipade oddsmakare för att hantera den löpande verksamheten.   …vi behöver bli effektiva valutaväxlare och slipade oddsmakare…   Vi kommer att behöva våra […]

Den Perfekta Produkten och Innovation

Spelade in några tankar på resande fot för ett tag sedan. Det handlar om konceptet “Perfect Product Innovation” och hur det kan hjälpa dig med meningsfull innovation som inte bara blir innovations-charader utan får verklig effekt. Vi har tidigare nämnt “First Principles” och Perfect Product är ett närliggande koncept som handlar om att visualisera hur […]