Jaga kundinsikt, inte teknik

Det här citatet av Tan Tong Hai, fd VD på StarHub, fångade min uppmärksamhet: ”The first thing in terms of a digital strategy is not to chase technology; chase after your understanding of the customer.” Precis så är det. Digitalisering handlar om att bygga snabbare och bättre feedback-loopar samtidigt som du skapar bättre kundupplevelser. Båda […]

Olika smaker av digital strategi

Hittar en gammal post jag skrivit på annan blog om digitala strategier och hur olika personer har olika uppfattning om vad det faktiskt innebär. Tycker den här sammanfattningen håller än: A community (social) strategy. … A multi channel strategy. … A media strategy. … A conversion and growth strategy. … An innovation strategy. … Vad […]

De fyra stegen mot en modig och smart organisation

En stor utmaning för mogna organisationer är att de blir inåt- och bakåtblickande. De frågar sig själv: vad kan vi? Vad har vi gjort förut? Vad har vi? De fokuserar på att optimera det som redan fungerar. I en tid av accelererande förändring är detta en farlig inställning. De borde vara utåt- och framåtblickande istället […]